• White Facebook Icon
  • White TripAdvisor Icon
  • White Instagram Icon

Endereço/fone

Fazenda Marauba s/n

Taipu de Fora - Maraú - BA

Caixa Postal 114

CEP 45520-000

Tel. (73) 99964 9991